Bebibobibo
Cờ nhanh: 1617 W24D0L16
Cờ chậm: 1839 W478D33L400)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win hattieuot (1764) Bebibobibo (1825) 36S
2 win hattieuot (1779) Bebibobibo (1810) 31S
3 win tieuly2017 (1868) Bebibobibo (1792) 56S
4 win tieuly2017 (1887) Bebibobibo (1773) 30S
5 win xe10phao5ma5 (1723) Bebibobibo (1759) 30S
6 win xe10phao5ma5 (1738) Bebibobibo (1744) 25S
7 win Bebibobibo (1728) ap (1744) 44S
8 lose ap (1728) Bebibobibo (1744) 83S
9 win LinhN4 (1801) Bebibobibo (1726) 19S
10 lose The_MamTom (1720) Bebibobibo (1742) 71S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Bebibobibo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames