autopia
Cờ nhanh: 1896 W11419D699L10779
Cờ chậm: 1551 W4D0L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Psychology (1925) autopia (1879) 80F
2 lose autopia (1906) P4FUN (1975) 39F
3 lose P4FUN (1944) autopia (1937) 30F
4 lose autopia (1951) Vlc132 (2011) 31F
5 lose nhat_huy (2017) autopia (1965) 46F
6 lose autopia (1980) nhat_huy (2002) 29F
7 lose aqthang (1962) autopia (1997) 3F
8 win autopia (1982) aqthang (1977) 3F
9 win autopia (1965) checstasy (2009) 41F
10 lose checstasy (1994) autopia (1980) 44F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by autopia, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames