anhthy
Cờ nhanh: 1846 W4195D239L3856
Cờ chậm: 1749 W54D7L36)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose MongNguoi (1831) anhthy (1862) 46F
2 win anhthy (1846) MongNguoi (1847) 12F
3 lose xuanhai1994 (1840) anhthy (1862) 60F
4 lose tai59 (1945) anhthy (1875) 28F
5 lose anhthy (1889) tai59 (1931) 38F
6 lose taipo (1989) anhthy (1902) 43F
7 win anhthy (1883) taipo (2008) 35F
8 lose anhthy (1900) SCKH2003 (1836) 58F
9 lose SCKH2003 (1817) anhthy (1919) 40F
10 win anhthy (1904) Banglang1976 (1889) 36F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by anhthy, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames