anhthy
Cờ nhanh: 1902 W4786D272L4384
Cờ chậm: 1749 W54D7L36)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose anhthy (1917) kingloh5 (1920) 42F
2 lose kingloh5 (1904) anhthy (1933) 39F
3 win anhthy (1920) chaddyy (1836) 56F
4 win anhthy (1905) HoangDung84 (1892) 9F
5 win HoangDung84 (1908) anhthy (1889) 46F
6 lose anhthy (1903) cotuong1289 (1962) 24F
7 lose cotuong1289 (1947) anhthy (1918) 48F
8 win hocklin1964 (1789) anhthy (1906) 27F
9 win anhthy (1893) hocklin1964 (1802) 18F
10 lose anhthy (1912) ThanhLonN8 (1807) 33F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by anhthy, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames