abccotuong6z
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1714 W826D65L488)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose abccotuong6z (1732) meoden2011 (1640) 89S
2 lose abccotuong6z (1749) gtwinds (1695) 62S
3 lose abccotuong6z (1770) HHa (1580) 40S
4 win HHa (1591) abccotuong6z (1759) 22S
5 win Honey68 (1544) abccotuong6z (1750) 46S
6 draw abccotuong6z (1753) Adu_u_chetem (1638) 85S
7 win Adu_u_chetem (1651) abccotuong6z (1740) 37S
8 win trivanmai (1646) abccotuong6z (1727) 1S
9 lose nducson1954 (1651) abccotuong6z (1745) 32S
10 win abccotuong6z (1734) vuvandat1973 (1600) 24S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by abccotuong6z, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames