toan_tp
Cờ nhanh: 1502 W1D0L1
Cờ chậm: 1622 W5884D1696L5766)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win toan_tp (1605) thualanghi (1644) 63S
2 win toan_tp (1590) sauthay (1579) 64S
3 win toan_tp (1572) Khuctran1 (1669) 24S
4 lose toan_tp (1583) taungamm (1728) 10S
5 lose toan_tp (1598) rickyh (1602) 59S
6 lose toan_tp (1613) maixuansy (1634) 104S
7 lose toan_tp (1629) maixuansy (1618) 77S
8 win toan_tp (1615) son_madao (1572) 32S
9 win toan_tp (1599) Saulucsix (1610) 49S
10 draw toan_tp (1599) hoanghien12 (1588) 100S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by toan_tp, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames