manhhiep
Cờ nhanh: 1432 W60D0L66
Cờ chậm: 1786 W8597D1129L7928)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Quengheo (1691) manhhiep (1805) 3S
2 win Quengheo (1704) manhhiep (1792) 26S
3 lose manhhiep (1807) LD83LS (1811) 47S
4 lose LD83LS (1795) manhhiep (1823) 27S
5 lose manhhiep (1840) vandac58 (1779) 7S
6 lose vandac58 (1761) manhhiep (1858) 52S
7 lose manhhiep (1870) triet2012 (1972) 57S
8 win Phuc2021 (1856) manhhiep (1854) 27S
9 lose manhhiep (1870) davangvo (1868) 27S
10 win tuyen1201 (1700) manhhiep (1859) 27S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by manhhiep, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames