manhhiep
Cờ nhanh: 1432 W60D0L66
Cờ chậm: 1698 W9829D1286L9018)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw manhhiep (1695) kuong_vuong (1821) 116S
2 draw kuong_vuong (1824) manhhiep (1692) 66S
3 win thanhdh1980 (1570) manhhiep (1680) 45S
4 win manhhiep (1667) thanhdh1980 (1583) 55S
5 lose manhhiep (1680) HoangSon (1757) 47S
6 lose HoangSon (1743) manhhiep (1694) 18S
7 win manhhiep (1679) thanhngoc258 (1653) 99S
8 lose thanhngoc258 (1636) manhhiep (1696) 60S
9 win vuvanchuyen (1597) manhhiep (1683) 39S
10 win vuvanchuyen (1611) manhhiep (1669) 50S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by manhhiep, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames