XnomercyX
Cờ nhanh: 1832 W7898D470L8403
Cờ chậm: 1725 W104D10L88)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win XnomercyX (1820) totoyou (1718) 46F
2 win XnomercyX (1807) totoyou (1731) 39F
3 win Vauco (1831) XnomercyX (1790) 1F
4 draw XnomercyX (1790) welcome_tk (1791) 93F
5 win Thanhduy123 (1867) XnomercyX (1772) 29F
6 lose Vitthaylong (1773) XnomercyX (1788) 60F
7 win XnomercyX (1772) Vitthaylong (1789) 30F
8 lose XnomercyX (1788) is_my (1775) 37F
9 win is_my (1791) XnomercyX (1772) 42F
10 lose heroman02 (1798) XnomercyX (1787) 21F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by XnomercyX, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames