Vit_01
Cờ nhanh: 1546 W3D0L0
Cờ chậm: 2000 W1307D440L1227)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose thaohoang123 (1972) Vit_01 (2017) 50S
2 lose hung_lehuy (2009) Vit_01 (2033) 42S
3 lose peterlehua (1843) Vit_01 (2055) 71S
4 lose Annam1 (2011) Vit_01 (2091) 20S
5 win Vit_01 (2078) truechess (2007) 35S
6 win truechess (2021) Vit_01 (2064) 24S
7 win Duongthanhtu (1987) Vit_01 (2050) 35S
8 win Vit_01 (2038) Luugu (1905) 43S
9 win Luugu (1917) Vit_01 (2026) 41S
10 lose Vit_01 (2044) taydoc_mn (1974) 46S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Vit_01, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames