Trungnc1981
Cờ nhanh: 1567 W1850D56L1862
Cờ chậm: 1504 W6D0L5)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Trungnc1981 (1553) namcam666 (1507) 46F
2 win namcam666 (1522) Trungnc1981 (1538) 23F
3 win Trungnc1981 (1522) namcam666 (1538) 28F
4 lose binhminh123 (1569) Trungnc1981 (1537) 22F
5 win Trungnc1981 (1521) peterlehua (1522) 23F
6 win Trungnc1981 (1506) Fastgame (1504) 61F
7 win Trungnc1981 (1490) Fastgame (1520) 25F
8 lose Trungnc1981 (1505) Hairat102 (1520) 24F
9 lose Trungnc1981 (1521) Hairat102 (1504) 30F
10 win chithien (1542) Trungnc1981 (1504) 37F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Trungnc1981, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames