Thinhnv
Cờ nhanh: 1484 W1D0L2
Cờ chậm: 1734 W1758D115L1803)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose bunadi (1763) Thinhnv (1749) 34S
2 lose Harris (1715) Thinhnv (1766) 22S
3 win truongson45 (1759) Thinhnv (1750) 32S
4 lose Lehieu (1718) Thinhnv (1767) 26S
5 lose nam95 (1803) Thinhnv (1782) 25S
6 win Lehieu (1670) Thinhnv (1770) 36S
7 draw Lehieu (1667) Thinhnv (1773) 40S
8 win Culunhappy (1726) Thinhnv (1758) 10S
9 win Culunhappy (1741) Thinhnv (1743) 13S
10 win VUONGLANG1 (1726) Thinhnv (1728) 18S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Thinhnv, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames