huenghi
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1682 W1991D151L1876)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Minhhuy777 (1585) huenghi (1669) 34S
2 lose Vinh777 (1658) huenghi (1685) 31S
3 lose mranhpham1 (1721) huenghi (1700) 30S
4 lose huenghi (1716) mranhpham1 (1705) 34S
5 lose dong1943 (1646) huenghi (1734) 35S
6 win minhtamthe (1736) huenghi (1718) 25S
7 lose emini (1730) huenghi (1734) 60S
8 lose kentoronto (1765) huenghi (1749) 21S
9 win mafu (1773) huenghi (1732) 28S
10 lose Hongle546 (1832) huenghi (1745) 78S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by huenghi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames