Ta_Tha_thu
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2293 W180D36L121)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win hocco90 (2077) Ta_Tha_thu (2273) 30S
2 win vuong81 (2173) Ta_Tha_thu (2260) 45S
3 draw thiamfo (2124) Ta_Tha_thu (2264) 49S
4 win CG_2019 (2159) Ta_Tha_thu (2251) 50S
5 win danghien68 (2336) Ta_Tha_thu (2232) 13S
6 lose chungle (2187) Ta_Tha_thu (2249) 24S
7 lose PHONG___TRAN (2277) Ta_Tha_thu (2281) 8S
8 win dungchoinua_ (2329) Ta_Tha_thu (2263) 24S
9 win tandinh1965 (2353) Ta_Tha_thu (2244) 60S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames