vo__danh2011
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1920 W612D91L525)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tun (1956) vo__danh2011 (1935) 40S
2 lose vo__danh2011 (1951) ycanhnau (1935) 24S
3 lose vo__danh2011 (1968) ycanhnau (1918) 28S
4 lose vo__danh2011 (1983) AndyLam (2005) 57S
5 lose battai2 (2006) vo__danh2011 (1998) 53S
6 lose vo__danh2011 (2014) battai2 (1990) 31S
7 win adamyau (1971) vo__danh2011 (1999) 39S
8 win vo__danh2011 (1984) conbongua (1954) 41S
9 lose vo__danh2011 (2002) conbongua (1936) 36S
10 lose vo__danh2011 (2015) tt_cotuong (2092) 25S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vo__danh2011, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames