TM110914
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1950 W1306D545L1200)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw vicoma (1963) TM110914 (1950) 96S
2 win quytocngheo (1933) TM110914 (1918) 51S
3 lose tinhvui (2074) TM110914 (1942) 43S
4 lose thichgaito (2015) TM110914 (1971) 25S
5 lose quytocngheo (1839) TM110914 (2013) 36S
6 win tuanthodia (2204) TM110914 (1968) 50S
7 lose tinhvui (1863) TM110914 (2008) 25S
8 win vicoma (2089) TM110914 (1969) 39S
9 lose binhtute (1789) TM110914 (2013) 27S
10 draw lebinhctkc (1978) TM110914 (2015) 99S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by TM110914, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames