SonnyVu
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1799 W5505D877L4960)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw SonnyVu (1799) nguyen05 (1783) 59S
2 win Tam_usa (1574) SonnyVu (1790) 21S
3 lose big_car (1793) SonnyVu (1806) 69S
4 win SonnyVu (1794) away (1684) 9S
5 lose SonnyVu (1838) NEUTRINO (1627) 48S
6 win SonnyVu (1816) NEUTRINO (1649) 33S
7 win NEUTRINO (1673) SonnyVu (1792) 21S
8 win SonnyVu (1764) NEUTRINO (1701) 18S
9 win NEUTRINO (1732) SonnyVu (1733) 35S
10 lose Cuden123 (1933) SonnyVu (1743) 19S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by SonnyVu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames