SonnyVu
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1778 W3892D588L3534)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win anhhuynh1952 (1647) SonnyVu (1766) 27S
2 lose thanhnpcc4 (1696) SonnyVu (1784) 29S
3 win thanhnpcc4 (1710) SonnyVu (1770) 33S
4 win tomcoi2020 (1677) SonnyVu (1757) 55S
5 draw utrecht (1854) SonnyVu (1751) 60S
6 lose tudichvongma (1671) SonnyVu (1769) 39S
7 lose KythuBn87 (1718) SonnyVu (1787) 63S
8 draw Hongle546 (1879) SonnyVu (1785) 65S
9 win Hongle546 (1898) SonnyVu (1766) 41S
10 win fai7750 (1555) SonnyVu (1746) 40S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by SonnyVu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames