Song_Xa
Cờ nhanh: 2394 W3661D717L2966
Cờ chậm: 1516 W1D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose QuangCoMa (2649) Song_Xa (2412) 26F
2 lose VietPride09 (2321) Song_Xa (2451) 4F
3 win Song_Xa (2410) Sat_Cuc (2574) 5F
4 draw Phuong_Miinh (2382) Song_Xa (2411) 106F
5 win Song_Xa (2382) drvietnam (2335) 26F
6 win Song_Xa (2345) gai__uongbi (2442) 23F
7 win Congtu_qb (2341) Song_Xa (2312) 68F
8 lose Song_Xa (2341) FightForLife (2375) 25F
9 win pol_pot (2380) Song_Xa (2305) 34F
10 lose Song_Xa (2348) anhGMdayEm (2148) 16F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Song_Xa, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames