Song_Xa
Cờ nhanh: 2196 W1490D278L1194
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw timcaothu (2407) Song_Xa (2184) 117F
2 lose timcaothu (2372) Song_Xa (2206) 66F
3 lose Song_Xa (2248) vinhthinh (2077) 3F
4 lose Song_Xa (2293) PhongC (2056) 1F
5 win Song_Xa (2268) Johnly0001 (2167) 50F
6 win jong_ (2354) Song_Xa (2229) 29F
7 lose Song_Xa (2268) duckiller11 (2141) 2F
8 win Johnly0001 (2402) Song_Xa (2226) 83F
9 lose Song_Xa (2260) choiZuithoi (2212) 27F
10 win Johnly0001 (2422) Song_Xa (2216) 56F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Song_Xa, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames