Nhemapu
Cờ nhanh: 1882 W689D52L518
Cờ chậm: 1885 W3265D652L2658)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose OC714 (1843) Nhemapu (1921) 32S
2 lose luuluuluu (1770) Nhemapu (1964) 54S
3 lose Nhemapu (2007) KiemKhi_____ (1809) 27S
4 draw Justice4all (1927) Nhemapu (2012) 72S
5 lose namtuanngo (2094) Nhemapu (2040) 19S
6 lose LongK19 (1877) Nhemapu (1898) 31F
7 lose chicago04 (2026) Nhemapu (2074) 29S
8 lose Nhemapu (2121) krasi1 (1835) 22S
9 win Nhemapu (2089) tuan20032006 (2090) 13S
10 win Nhemapu (2057) trauvang117 (2070) 18S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Nhemapu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames