NguoiTuDo
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2600 W122D158L43)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose NguoiTuDo (2623) GodOfKiller (2767) 32S
2 draw NguoiTuDo (2614) GodOfKiller (2776) 59S
3 draw NguoiTuDo (2616) Mystery1 (2550) 57S
4 draw Mystery1 (2548) NguoiTuDo (2618) 26S
5 draw AikeuTuido (2631) NguoiTuDo (2618) 30S
6 draw NguoiTuDo (2618) AikeuTuido (2631) 38S
7 lose DemHanoi (2713) NguoiTuDo (2645) 57S
8 draw DemHanoi (2717) NguoiTuDo (2641) 34S
9 lose NguoiTuDo (2664) GodOfKiller (2812) 55S
10 lose NguoiTuDo (2675) MrEnglish (2816) 42S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by NguoiTuDo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames