CaRoNho
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2679 W47D97L2)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw CaRoNho (2683) HaiRau_HR (2616) 27S
2 draw Bxyz (2598) CaRoNho (2688) 35S
3 draw CaRoNho (2691) MuaBui (2627) 45S
4 draw CaRoNho (2695) MuaBui (2623) 33S
5 draw VDThanTang (2694) CaRoNho (2695) 65S
6 draw CaRoNho (2692) Codonlycaphe (2743) 101S
7 draw MuaBui (2632) CaRoNho (2695) 57S
8 draw CaRoNho (2701) MartelXO (2594) 50S
9 draw CaRoNho (2708) MartelXO (2587) 59S
10 draw CaRoNho (2712) BMW840 (2634) 67S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by CaRoNho, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames