Mai_tudo
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2730 W92D321L3)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win the_witcher (2742) Mai_tudo (2696) 53S
2 draw the_witcher (2745) Mai_tudo (2693) 27S
3 draw Mai_tudo (2693) the_witcher (2705) 65S
4 draw Mai_tudo (2693) the_witcher (2705) 25S
5 draw Mai_tudo (2693) the_witcher (2703) 39S
6 win Goldentiger (2467) Mai_tudo (2674) 1S
7 draw No_one (2661) Mai_tudo (2674) 44S
8 draw the_witcher (2704) Mai_tudo (2673) 30S
9 draw the_witcher (2677) Mai_tudo (2673) 37S
10 draw Mai_tudo (2673) the_witcher (2685) 55S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Mai_tudo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames