KhaiPhongPhu
Cờ nhanh: 2650 W43D4L0
Cờ chậm: 2624 W38D46L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw BobChym_3 (2475) KhaiPhongPhu (2660) 52F
2 draw Bxyz (2572) KhaiPhongPhu (2627) 33S
3 draw sinh_vien (2543) KhaiPhongPhu (2632) 62S
4 draw THAY_ONG_NOI (2652) KhaiPhongPhu (2631) 44S
5 win KhaiPhongPhu (2607) didonggach (2485) 94S
6 draw Danhcolang (2592) KhaiPhongPhu (2607) 33S
7 draw Danhcolang (2592) KhaiPhongPhu (2607) 23S
8 draw i_p (2546) KhaiPhongPhu (2610) 96S
9 draw TichTa_123 (2676) KhaiPhongPhu (2606) 39S
10 draw MartelXO (2684) KhaiPhongPhu (2601) 38S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by KhaiPhongPhu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames