Mahathir91
Cờ nhanh: 2188 W564D75L363
Cờ chậm: 2336 W156D22L67)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Mahathir91 (2176) AuQuangMinh (2066) 19F
2 lose Mahathir91 (2198) jet_kun_doo (1958) 74F
3 win Mahathir91 (2189) jet_kun_doo (1967) 25F
4 lose Mahathir91 (2199) ISUZU_2019 (2373) 28F
5 lose Mahathir91 (2210) ISUZU_2019 (2362) 48F
6 win Mahathir91 (2199) thuhuong2006 (2062) 76F
7 lose thuhuong2006 (2041) Mahathir91 (2220) 16F
8 win Mahathir91 (2211) cothu001 (1987) 51F
9 win Mahathir91 (2202) cothu001 (1996) 49F
10 win Mahathir91 (2192) thoitum2008 (2006) 43F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Mahathir91, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames