Mahathir91
Cờ nhanh: 2382 W1920D264L1192
Cờ chậm: 2608 W224D36L88)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Mahathir91 (2388) BLITZMINDZNZ (2145) 106F
2 win Mahathir91 (2380) dangthanh72 (2133) 28F
3 win Mahathir91 (2371) blackcoffee (2129) 46F
4 win blackcoffee (2138) Mahathir91 (2362) 61F
5 win Mahathir91 (2352) WuHan (2159) 45F
6 win Mahathir91 (2342) WuHan (2169) 60F
7 win Mahathir91 (2332) MeoRung (2149) 85F
8 win Mahathir91 (2318) Rumqnam2016 (2260) 63F
9 win Mahathir91 (2300) Donghuong (2073) 35F
10 lose Mahathir91 (2317) H0917172021 (2267) 32F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Mahathir91, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames