Mahathir91
Cờ nhanh: 2210 W800D117L501
Cờ chậm: 2421 W181D25L77)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Mahathir91 (2227) holuongnie (2180) 30F
2 lose Mahathir91 (2245) holuongnie (2162) 22F
3 win Mahathir91 (2235) taoghetocheo (2039) 39F
4 win Mahathir91 (2412) vuduchy1 (2183) 31S
5 win Mahathir91 (2225) lvhan62 (2036) 77F
6 win Mahathir91 (2215) lvhan62 (2046) 72F
7 win Mahathir91 (2204) quikiemsau (2069) 32F
8 win Mahathir91 (2192) nt2014 (2065) 45F
9 win nt2014 (2077) Mahathir91 (2180) 25F
10 lose Mahathir91 (2195) ssshengfa (2212) 44F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Mahathir91, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames