MRCRAZY
Cờ nhanh: 1989 W165D18L117
Cờ chậm: 1881 W1289D919L1003)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Big_two (1789) MRCRAZY (1900) 49S
2 lose MRCRAZY (1918) thoithem (1848) 52S
3 win MRCRAZY (1903) vcddvd (1896) 32S
4 draw MRCRAZY (1904) thoithem (1847) 31S
5 draw MRCRAZY (1904) vcddvd (1896) 53S
6 win DocCoKy1 (1759) MRCRAZY (1892) 23S
7 lose MRCRAZY (1908) trinhtansieu (1883) 28S
8 draw MRCRAZY (1911) Ieo2000 (1790) 17S
9 draw MRCRAZY (1915) Vuot_Bien (1775) 27S
10 win caibang_bn1 (1876) MRCRAZY (1900) 35S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by MRCRAZY, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames