MRCRAZY
Cờ nhanh: 2083 W177D21L122
Cờ chậm: 1842 W1644D1167L1316)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose BangkokTL (1714) MRCRAZY (1862) 33S
2 lose MRCRAZY (1905) BangkokTL (1709) 1S
3 win MRCRAZY (1881) obien53 (1753) 62S
4 draw MRCRAZY (1887) rongvang68 (1787) 29S
5 draw MRCRAZY (1887) NamHao (1879) 22S
6 win Danh_Nhu_ket (1718) MRCRAZY (1864) 30S
7 lose MRCRAZY (1882) Hino2017 (1801) 43S
8 lose MRCRAZY (1901) beeonline (1616) 1S
9 win MRCRAZY (1895) bitctu (1612) 17S
10 win MRCRAZY (1888) Ma___Giao__ (1656) 68S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by MRCRAZY, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames