Len
Cờ nhanh: 1740 W6525D394L5807
Cờ chậm: 1975 W379D43L293)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Len (1724) koalala (1746) 48F
2 win Len (1709) nvboston1 (1691) 33F
3 win Len (1691) binhtieu84 (1765) 73F
4 draw Len (1692) hongquang10 (1641) 85F
5 win Len (1678) jack438 (1633) 50F
6 lose Len (1691) kev123 (1779) 66F
7 lose Len (1707) ldlguy (1696) 37F
8 lose Len (1723) Vines (1695) 56F
9 draw Len (1723) Vines (1695) 64F
10 lose Len (1740) binhtieu84 (1697) 48F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Len, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames