Len
Cờ nhanh: 1668 W1699D95L1505
Cờ chậm: 1888 W327D36L254)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Len (1656) HB6 (1552) 34F
2 win Len (1642) heosua (1595) 38F
3 lose Len (1653) lynhan77 (1789) 79F
4 win Len (1639) kboon (1580) 47F
5 win Len (1630) viet99 (1412) 33F
6 lose Len (1645) Setorich (1651) 74F
7 win Len (1631) tuaneuro (1574) 54F
8 win Len (1615) DuyDang (1646) 32F
9 win Len (1602) danhcd (1509) 39F
10 lose Len (1621) moixongchua (1500) 37F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Len, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames