LAPPHAN
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1815 W3153D555L3601)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win LAPPHAN (1798) quachgia2 (1833) 43S
2 lose LAPPHAN (1814) Hongle546 (1787) 40S
3 win LAPPHAN (1795) thanthoai82 (1924) 20S
4 win LAPPHAN (1782) Joan17 (1713) 36S
5 win Tranhoa (1763) LAPPHAN (1767) 50S
6 win LAPPHAN (1751) Tranhoa (1779) 41S
7 lose LAPPHAN (1764) hackbegin (1856) 36S
8 win hackbegin (1875) LAPPHAN (1745) 33S
9 lose Tranbichvan (1890) LAPPHAN (1756) 16S
10 win LAPPHAN (1741) kimlien (1731) 27S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by LAPPHAN, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames