KiemSiDaTinh
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1876 W414D38L357)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw KiemSiDaTinh (1875) khuongdt (1924) 43S
2 win KiemSiDaTinh (1861) balasa (1824) 48S
3 lose KiemSiDaTinh (1877) datthao (1858) 43S
4 win KiemSiDaTinh (1858) Toanhdao_19 (1977) 87S
5 win KiemSiDaTinh (1839) TaAnhDung (1952) 21S
6 win KiemSiDaTinh (1821) tinhtam1 (1895) 42S
7 lose KiemSiDaTinh (1843) tieulyphidao (1615) 29S
8 draw KiemSiDaTinh (1843) LeDuan (1816) 43S
9 lose Hopduc (1832) KiemSiDaTinh (1859) 27S
10 lose KiemSiDaTinh (1876) Hopduc (1815) 20S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by KiemSiDaTinh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames