IQPLAY
Cờ nhanh: 1461 W362D64L548
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose satha (1614) IQPLAY (1472) 39F
2 lose profi (1358) IQPLAY (1492) 27F
3 lose IQPLAY (1507) hongquang10 (1533) 12F
4 win IQPLAY (1492) laorua1944 (1485) 29F
5 win laorua1944 (1501) IQPLAY (1476) 21F
6 win IQPLAY (1462) chuonchuon_1 (1411) 22F
7 win chuonchuon_1 (1426) IQPLAY (1447) 74F
8 lose IQPLAY (1461) phamngoctu (1498) 11F
9 win phamngoctu (1516) IQPLAY (1443) 33F
10 lose IQPLAY (1452) Binhan82 (1670) 14F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by IQPLAY, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames