binladin
Cờ nhanh: 1826 W1872D199L2070
Cờ chậm: 1689 W3959D1296L4237)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose binladin (1841) sprint (1846) 18F
2 win binladin (1827) rOBosAtthU (1769) 33F
3 win binladin (1810) LangVanPhong (1872) 26F
4 draw binladin (1809) LangVanPhong (1873) 34F
5 win conocnho (1809) binladin (1793) 34F
6 lose zeros (2018) binladin (1813) 22F
7 lose nodayroi (1702) binladin (1722) 59S
8 lose binladin (1755) nguyenvanqui (1737) 80S
9 win binladin (1720) Asoka9 (1774) 57S
10 draw binladin (1718) khiemli (1767) 59S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by binladin, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames