binladin
Cờ nhanh: 1760 W1895D202L2100
Cờ chậm: 2161 W4149D1383L4411)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose HoangDung84 (1917) binladin (1771) 28F
2 lose binladin (2189) vuquangminh (2247) 50S
3 lose binladin (2236) Bacdau (1959) 35S
4 lose binladin (2265) YangYang (2302) 37S
5 win eddiezou (2215) binladin (2235) 58S
6 lose tommytruong7 (1932) binladin (1782) 87F
7 draw anhphieulang (2287) binladin (2232) 49S
8 draw ylien (1906) binladin (1779) 46F
9 lose gacon75 (2264) binladin (2263) 24S
10 lose nguyenpmutt (2060) binladin (2309) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by binladin, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames