Hopduc
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1867 W6636D1496L6107)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ChuyenTriVit (1763) Hopduc (1840) 57S
2 win ChuyenTriVit (1794) Hopduc (1809) 62S
3 win Hopduc (1774) ChuyenTriVit (1829) 38S
4 win ChuyenTriVit (1869) Hopduc (1734) 36S
5 win Hopduc (1690) ChuyenTriVit (1913) 76S
6 lose ChuyenTriVit (1892) Hopduc (1711) 55S
7 lose Hopduc (1735) ChuyenTriVit (1868) 47S
8 lose ChuyenTriVit (1841) Hopduc (1762) 29S
9 lose Hopduc (1792) ChuyenTriVit (1811) 41S
10 lose ChuyenTriVit (1776) Hopduc (1827) 40S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Hopduc, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames