unclerain
Cờ nhanh: 1506 W212D13L211
Cờ chậm: 2109 W1800D401L1571)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win unclerain (2099) haitn_23 (1921) 31S
2 win Nguyentung01 (2218) unclerain (2079) 23S
3 win unclerain (2069) firu2000 (1888) 41S
4 lose firu2000 (1866) unclerain (2091) 38S
5 win unclerain (2072) Ad684666 (2193) 40S
6 win bapdeptrai21 (1854) unclerain (2063) 68S
7 lose Saigonchau (2012) unclerain (2081) 14S
8 win CG_2019 (2027) unclerain (2067) 62S
9 win unclerain (2049) hero09 (2117) 46S
10 win hero09 (2136) unclerain (2030) 25S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by unclerain, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames