H13
Cờ nhanh: 1603 W681D92L655
Cờ chậm: 1812 W135D20L103)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose H13 (1614) xuangiang1 (1755) 23F
2 lose taxidriver (1588) H13 (1631) 17F
3 lose H13 (1644) vantra (1734) 32F
4 win Loc (1628) H13 (1628) 37F
5 lose oon2032 (1789) H13 (1639) 42F
6 lose H13 (1656) thuchung (1602) 40F
7 win thuchung (1617) H13 (1641) 34F
8 lose yee14505 (1544) H13 (1660) 27F
9 win H13 (1647) yee14505 (1557) 75F
10 win H13 (1631) thson (1661) 26F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by H13, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames