Truong_1987
Cờ nhanh: 1693 W2521D313L2635
Cờ chậm: 1733 W160D34L158)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Truong_1987 (1680) Dragon0 (1586) 44F
2 win Truong_1987 (1665) woxidecek (1643) 32F
3 draw wenqingxu (1620) Truong_1987 (1666) 62F
4 lose Truong_1987 (1684) wenqingxu (1602) 23F
5 lose Truong_1987 (1701) kenny2001 (1643) 48F
6 win ducminh2602 (1692) Truong_1987 (1685) 43F
7 lose Truong_1987 (1701) ducminh2602 (1676) 71F
8 win Truong_1987 (1685) Tranthanhtam (1688) 28F
9 win Truong_1987 (1668) Aiduvayta (1723) 25F
10 lose Aiduvayta (1708) Truong_1987 (1683) 20F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Truong_1987, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames