Gotrice007
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2002 W454D63L368)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Covit6789 (2022) Gotrice007 (1985) 21S
2 draw Gotrice007 (1984) Covit6789 (2023) 74S
3 win chau_ba_thon (1908) Gotrice007 (1970) 56S
4 lose Gotrice007 (1994) anhle1982 (2111) 30S
5 lose anhle1982 (2083) Gotrice007 (2022) 38S
6 lose Gotrice007 (2036) hoangd61 (2091) 57S
7 lose hoangd61 (2076) Gotrice007 (2051) 25S
8 draw Gotrice007 (2051) Quangminhtu (2082) 75S
9 win Quangminhtu (2100) Gotrice007 (2033) 39S
10 lose CJ99 (2010) Gotrice007 (2050) 24S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Gotrice007, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames