Tmh1291
Cờ nhanh: 1514 W1D0L0
Cờ chậm: 1597 W1764D350L1745)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Tmh1291 (1585) cocongtu (1473) 19S
2 win Tmh1291 (1569) vinha1901 (1572) 54S
3 win hientn (1614) Tmh1291 (1552) 55S
4 win Tmh1291 (1536) cungque (1556) 40S
5 win Tmh1291 (1520) Redfalcon (1528) 12S
6 draw khoanghong (1495) Tmh1291 (1520) 75S
7 draw LaoNap2019 (1605) Tmh1291 (1515) 104S
8 lose Tmh1291 (1528) du_kich_x0m (1615) 51S
9 lose choinon (1486) Tmh1291 (1545) 62S
10 lose sonly (1513) Tmh1291 (1562) 47S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Tmh1291, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames