Frendy8899
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2145 W8077D2706L7223)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Frendy8899 (2145) betu99 (2136) 77S
2 win Frendy8899 (2128) TrinhKieu (2163) 62S
3 win TrinhKieu (2181) Frendy8899 (2110) 34S
4 draw Frendy8899 (2110) tentenen (2097) 26S
5 lose tentenen (2080) Frendy8899 (2127) 26S
6 lose gerald99 (2215) Frendy8899 (2140) 45S
7 win besieger (2076) Frendy8899 (2126) 32S
8 lose kinhvuong (2047) Frendy8899 (2165) 20S
9 lose TuHo (2336) Frendy8899 (2176) 42S
10 win TuHo (2357) Frendy8899 (2155) 25S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Frendy8899, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames