Frendy8899
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1985 W6629D2273L6137)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose theh (1969) Frendy8899 (2020) 48S
2 lose Frendy8899 (2059) Xiexiemaster (1938) 17S
3 win Frendy8899 (2024) mockiem (2087) 21S
4 lose taurus9999 (1915) Frendy8899 (2064) 54S
5 lose TieuphongTLB (2061) Frendy8899 (2098) 45S
6 win daisu1974 (2002) Frendy8899 (2071) 41S
7 draw Frendy8899 (2071) PekingDuck (2080) 22S
8 win Frendy8899 (2053) ankhang74 (1816) 35S
9 lose samac123 (2054) Frendy8899 (2086) 19S
10 win Tinh_Vo (1910) Frendy8899 (2064) 77S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Frendy8899, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames