Frendy8899
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1978 W5333D1815L4976)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose nguyen_chat (1979) Frendy8899 (1994) 49S
2 win nguyen_chat (1995) Frendy8899 (1978) 35S
3 win fee (1969) Frendy8899 (1962) 34S
4 lose vodanh109 (2069) Frendy8899 (1975) 57S
5 lose xetot102 (1977) Frendy8899 (2008) 25S
6 lose Frendy8899 (2039) caothanh64 (2041) 29S
7 win Frendy8899 (2017) hoangvu6791 (1858) 40S
8 win Frendy8899 (1997) Xiexiemaster (1808) 16S
9 win Frendy8899 (1967) Baxi (1948) 13S
10 win Frendy8899 (1936) Dacaubong1 (1935) 24S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Frendy8899, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames