Frendy8899
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2013 W8980D3028L7925)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Frendy8899 (2042) vqminh (2075) 50S
2 draw Frendy8899 (2052) Dacaubong1 (1872) 51S
3 lose lebinhctkc (2183) Frendy8899 (2077) 63S
4 lose hdmd5k (2041) Frendy8899 (2094) 56S
5 win Frendy8899 (2080) conghoa (2039) 18S
6 lose conghoa (2021) Frendy8899 (2098) 61S
7 lose Beng_Beng_di (2170) Frendy8899 (2112) 51S
8 draw Frendy8899 (2108) baotrongnhe (2274) 20S
9 lose zcj (2168) Frendy8899 (2122) 46S
10 win vdhuynh0505 (2001) Frendy8899 (2096) 63S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Frendy8899, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames