E_Tower
Cờ nhanh: 1662 W603D29L602
Cờ chậm: 1625 W79D8L67)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win mango (1745) E_Tower (1643) 43F
2 lose E_Tower (1656) mango (1732) 50F
3 win hackbegin (1600) E_Tower (1642) 43F
4 win E_Tower (1627) hackbegin (1615) 26F
5 lose soonling2111 (1709) E_Tower (1640) 22F
6 lose E_Tower (1654) soonling2111 (1695) 29F
7 win E_Tower (1637) tieuhoamai83 (1696) 27F
8 lose tieuhoamai83 (1681) E_Tower (1652) 27F
9 win E_Tower (1638) hungbmicabra (1580) 56F
10 win hungbmicabra (1595) E_Tower (1623) 16F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by E_Tower, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames