Sherman
Cờ nhanh: 1618 W9724D403L8457
Cờ chậm: 1859 W81D1L43)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Sherman (1605) HB6 (1527) 53F
2 win Sherman (1590) caubai107 (1570) 24F
3 win Sherman (1574) Taydoc_02 (1577) 1F
4 win Sherman (1559) vienpham (1546) 27F
5 lose Sherman (1574) hoadong (1583) 38F
6 win Sherman (1560) BenDo (1503) 17F
7 lose Sherman (1579) dannghien (1467) 25F
8 lose Sherman (1595) softgame (1595) 38F
9 win Sherman (1583) quipp (1461) 35F
10 lose Sherman (1600) dada123 (1556) 31F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Sherman, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames