EMTENMYLINH
Cờ nhanh: 1469 W0D0L2
Cờ chậm: 1664 W1813D210L1671)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ledinhbang (1752) EMTENMYLINH (1677) 23S
2 win Vuiqualavui (1570) EMTENMYLINH (1664) 17S
3 win EMTENMYLINH (1651) Vuiqualavui (1583) 29S
4 win EMTENMYLINH (1641) bullz (1443) 30S
5 lose EMTENMYLINH (1655) lieupham (1707) 77S
6 lose EMTENMYLINH (1672) vantrang1234 (1634) 41S
7 win EMTENMYLINH (1662) Tuanadam (1491) 78S
8 lose EMTENMYLINH (1677) chienthang (1688) 50S
9 lose chienthang (1672) EMTENMYLINH (1693) 31S
10 draw phanhan (1665) EMTENMYLINH (1693) 106S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by EMTENMYLINH, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames