Danglysang
Cờ nhanh: 1372 W735D2L1890
Cờ chậm: 1412 W18D0L84)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Danglysang (1352) BeanStupid0g (1357) 25F
2 win no9 (1368) Danglysang (1336) 41F
3 lose Danglysang (1348) simitran41 (1475) 48F
4 lose Danglysang (1363) mikecao (1370) 37F
5 lose dyprexa (1493) Danglysang (1375) 32F
6 lose Danglysang (1391) Hocon (1390) 44F
7 lose Danglysang (1406) Yt (1434) 15F
8 lose Danglysang (1395) win888 (1402) 44F
9 lose traon (1408) Danglysang (1411) 19F
10 lose Danglysang (1428) traon (1391) 16F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Danglysang, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames