DV_007
Cờ nhanh: 1700 W135D6L120
Cờ chậm: 1482 W0D0L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose RedSummer_72 (1889) DV_007 (1700) 36F
2 lose DV_007 (1718) Luis5 (1635) 72F
3 win xephaoma (1627) DV_007 (1705) 36F
4 win DV_007 (1691) xephaoma (1641) 17F
5 win DV_007 (1677) hoadong (1640) 25F
6 lose DV_007 (1692) t_q (1708) 28F
7 lose t_q (1692) DV_007 (1708) 27F
8 win DV_007 (1692) sohongchoi (1719) 45F
9 lose DV_007 (1704) tiensuchamay (1813) 70F
10 win savoy (1892) DV_007 (1682) 47F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DV_007, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames