CoTuong08
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1846 W428D61L387)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose CoTuong08 (1858) tinhcha (1981) 39S
2 lose xNgoaLong13 (1867) CoTuong08 (1874) 94S
3 win CoTuong08 (1858) xNgoaLong13 (1883) 41S
4 win wtcloop (1722) CoTuong08 (1846) 24S
5 win CoTuong08 (1833) wtcloop (1735) 35S
6 lose CoTuong08 (1847) kudahitam (1880) 75S
7 win CoTuong08 (1832) pakfun (1802) 37S
8 lose CoTuong08 (1846) daisu1974 (1897) 38S
9 lose gagaysang (1858) CoTuong08 (1862) 34S
10 win CoTuong08 (1846) gagaysang (1874) 16S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by CoTuong08, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames