Chasiubao
Cờ nhanh: 1568 W2047D85L2239
Cờ chậm: 1779 W272D46L266)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Chasiubao (1551) niteguy (1594) 37F
2 win khongsac20 (1531) Chasiubao (1536) 39F
3 win khoaicohay (1644) Chasiubao (1517) 19F
4 lose Chasiubao (1529) khoaicohay (1632) 15F
5 lose ChiPheo1 (1440) Chasiubao (1548) 34F
6 win ChiPheo1 (1453) Chasiubao (1535) 30F
7 win Chasiubao (1519) beaty (1541) 14F
8 lose beaty (1525) Chasiubao (1535) 50F
9 lose Chasiubao (1549) xamvong1970 (1608) 16F
10 lose xamvong1970 (1593) Chasiubao (1564) 12F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Chasiubao, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames