empty1
Cờ nhanh: 1667 W4237D419L4504
Cờ chậm: 1691 W7599D1715L7823)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose cohai (1898) empty1 (1701) 81S
2 lose hetvui (1619) empty1 (1685) 20F
3 lose ryannguyen (1716) empty1 (1700) 38F
4 win empty1 (1684) justonegame (1693) 18F
5 lose satco (1815) empty1 (1709) 27F
6 lose empty1 (1725) tamhungN2 (1700) 52F
7 win Baotuyet (1612) empty1 (1699) 4F
8 draw chuchau (1606) empty1 (1701) 73F
9 lose tony1981 (1722) empty1 (1716) 43S
10 win empty1 (1699) tony1981 (1739) 35S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by empty1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames