alex2
Cờ nhanh: 1681 W13521D147L13787
Cờ chậm: 1515 W1D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win alex2 (1663) shwejaboboja (1733) 37F
2 lose alex2 (1677) BangkokTL (1725) 27F
3 win alex2 (1664) RedLine (1588) 18F
4 win alex2 (1647) davey09 (1692) 35F
5 lose alex2 (1662) davey09 (1677) 28F
6 win alex2 (1647) hainam2003 (1630) 12F
7 lose alex2 (1662) Paris007 (1688) 38F
8 win alex2 (1645) Paris007 (1705) 30F
9 win alex2 (1629) fairfax2006 (1648) 33F
10 win alex2 (1616) tuaneuro (1518) 28F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by alex2, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames