Camonban
Cờ nhanh: 2103 W929D79L808
Cờ chậm: 1648 W12D0L3)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Camonban (2120) khoile (2073) 30F
2 win vubach (2161) Camonban (2103) 30F
3 lose ihren (2341) Camonban (2122) 34F
4 lose Camonban (2143) ihren (2320) 31F
5 draw ihren (2331) Camonban (2132) 56F
6 win gold (2150) Camonban (2115) 48F
7 win Camonban (2094) ltd_lnh (2279) 40F
8 win Camonban (2079) donguyenkta (2077) 28F
9 win ducluyen (2112) Camonban (2062) 63F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames