Camonban
Cờ nhanh: 1830 W1048D90L939
Cờ chậm: 1648 W12D0L3)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Camonban (1846) thuvan7878 (1838) 31F
2 draw thuvan7878 (1838) Camonban (1846) 52F
3 lose boxyy (1751) Camonban (1865) 30F
4 win Camonban (1851) tomtran30 (1787) 49F
5 lose tomtran30 (1768) Camonban (1870) 27F
6 win Camonban (1849) hts2 (2053) 18F
7 lose Camonban (1864) diehard1 (1886) 31F
8 win Dean (1803) Camonban (1850) 16F
9 lose Camonban (1862) tomtran30 (1978) 39F
10 win tomtran30 (1998) Camonban (1842) 37F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Camonban, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames