Cafe_den
Cờ nhanh: 1546 W3D1L0
Cờ chậm: 1949 W1740D531L1660)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose josh25 (1936) Cafe_den (1983) 42S
2 lose TUI_LA_VIT (2018) Cafe_den (2014) 19S
3 lose AQxudong (2176) Cafe_den (2037) 25S
4 lose Cafe_den (2081) hoa_change (1871) 1S
5 win Cafe_den (2052) TUI_LA_VIT (2017) 29S
6 win vohai1965 (1964) Cafe_den (2024) 35S
7 win josh25 (1953) Cafe_den (1995) 28S
8 lose kowlooncity (1912) Cafe_den (2034) 22S
9 lose khiemli (2241) Cafe_den (2055) 1S
10 win Dinhmenh (2070) Cafe_den (2021) 35S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Cafe_den, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames