CEO
Cờ nhanh: 1659 W402D91L542
Cờ chậm: 1490 W0D0L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose quangnt1 (1802) CEO (1671) 20F
2 draw CEO (1667) quangnt1 (1806) 50F
3 win CEO (1648) Dinhmenh (1751) 21F
4 win Dinhmenh (1771) CEO (1628) 24F
5 lose henryhootp (1830) CEO (1638) 34F
6 lose Tamkhong (1868) CEO (1647) 24F
7 win CEO (1631) nb_universal (1640) 72F
8 lose CEO (1648) Bonbon110818 (1585) 13F
9 lose CEO (1665) weakgame (1613) 13F
10 lose tommytruong7 (1939) CEO (1673) 30F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by CEO, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames