Beneee
Cờ nhanh: 1785 W5700D527L7136
Cờ chậm: 1509 W2D0L2)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Beneee (1802) AndyLam1 (1758) 25F
2 win Beneee (1785) bitcoin500k (1838) 32F
3 win M2000 (1662) Beneee (1773) 46F
4 lose Beneee (1790) manhhuyen82 (1756) 31F
5 win M2000 (1665) Beneee (1778) 25F
6 lose Beneee (1792) iLose (1835) 43F
7 win Beneee (1778) ylien (1717) 55F
8 win Beneee (1765) TincoiboN (1690) 46F
9 win ChoiKhong (1816) Beneee (1747) 49F
10 lose iLose (1816) Beneee (1761) 23F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Beneee, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames