Batcontuong
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1803 W1714D63L1644)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ky188 (1742) Batcontuong (1821) 25S
2 win ky188 (1756) Batcontuong (1807) 28S
3 lose ngocthang75 (2017) Batcontuong (1817) 19S
4 win davangvo (1858) Batcontuong (1800) 58S
5 win lad1510 (1730) Batcontuong (1786) 39S
6 lose Batcontuong (1796) avakwonq (1976) 25S
7 lose avakwonq (1965) Batcontuong (1807) 36S
8 lose dieplevan (1794) Batcontuong (1823) 24S
9 win Batcontuong (1804) xoccb (1912) 31S
10 win suund (1729) Batcontuong (1790) 29S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Batcontuong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames