BRANTFORD
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1769 W202D24L187)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose BRANTFORD (1786) hoa_change (1745) 37S
2 win BRANTFORD (1770) sontran1970 (1795) 29S
3 win BRANTFORD (1757) keny34421 (1682) 37S
4 win keny34421 (1696) BRANTFORD (1743) 60S
5 win Kendal (1757) BRANTFORD (1727) 23S
6 lose BRANTFORD (1744) Meomeo (1688) 40S
7 win Lam99 (1708) BRANTFORD (1729) 14S
8 win gjangkitrang (1647) BRANTFORD (1716) 45S
9 lose AnAn (1712) BRANTFORD (1732) 40S
10 win kb888811 (1760) BRANTFORD (1715) 19S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by BRANTFORD, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames